UHC VIỆT NAM

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ UHC Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ mới phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như đời sống xã hội

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

SẢN PHẨM NỔI BẬT

sohira-1

Sản phẩm nổi bật

Công nghệ xử lý nước sinh hoạt SOFIL

3

Sản phẩm nổi bật

Nước ion từ trường Vkill

Gipwin 20 lít

Sản phẩm nổi bật

Thiết bị lão hóa rượu GIPWIN 20l

ảnh máy 30L

Sản phẩm nổi bật

Thiết bị lão hóa rượu GIPWIN 30l

CHỨNG NHẬN CÔNG NGHỆ